Lakiasiainpalvelut Pirkko Warppe

Avuksi oikeudellisissa  ongelmissa

Yksityshenkilöille

Joskus hyvinkin monimutkaisen lainsäädännön vuoksi yksityishenkilöt tarvitsevat juristin apua mm. sopimusten laatimisessa, riitojen ratkaisemisessa ja avustamisessa oikeudenkäynneissä. Lakimiehen palvelujen oikeudenkäynnin aikana syntyvien kustannusten kattamiseen yksityinen henkilö voi saada julkista oikeusapua, jos hän on tulojensa ja varallisuutensa perusteella oikeutettu oikeusapuun. Oikeusturvavakuutus, joka sisältyy muun muassa koti-, auto- ja kiinteistövakuutuksiin, kattaa välttämättömät ja kohtuulliset lakimiehen kulut ja palkkiot.

Myös ammatillisten etujärjestöjen kautta jäsenille tarjotaan usein oikeusturvavakuutuksen tuki. On järkevää pyytää lakimies avuksi myös silloin, kun palvelun kustannuksista vastaa itse, koska asiantuntijan apu säästää turhilta menoilta.

Yrityksille

Lakiasiainpalvelut osana yritystoimintaa edistää ja suojaa liiketoimintaa. Lakiasioiden asiantuntijapalvelut räätälöidään yrityksen tarpeisiin siten, että ne tukevat yrityksen liiketoimintaa ja auttavat yritystä saavuttamaan tavoitteensa. Lakiasiainpalvelut voivat olla neuvoa-antavia tai ne auttavat jo syntyneiden ristiriitojen ratkaisemisessa ja varmistavat, että yrityksen kannettavaksi ei tule sille kuulumattomia vastuita ja rasitteita.

Oikeusturvavakuutus kattaa omat asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Useat vakuutusyhtiöt korvaavat asiantuntijan kulut ja palkkion siinäkin tapauksessa, että tuomioistuimessa päädytään jo oikeudenkäyntivalmistelun aikana sopimukseen riidan ratkaisemiseksi.