Palvelut

Toimisto palvelee sekä yksityishenkilöitä että yritysasiakkaita.

Yksityishenkilöille tarjottavat palvelut

 • Perunkirjoitukset
 • Perinnönjaot
 • Testamentit
 • Avioehtosopimukset
 • Ositukset
 • Edunvalvontavaltakirjat
 • Lasten elatusmaksut
 • Asuntokauppoihin ja asunnon virheisiin liittyvät riita-asiat
 • Kiinteistöasiat
 • Kauppakirjat
 • Sopimusasiat
 • Työsuhteisiin liittyvät asiat
 • Vahingonkorvausasiat
 • Oikeudenkäynnit

Yrityksille tarjottavat palvelut

 • Rakentamiseen liittyvät ja muut riita-asiat
 • Sopimusasiat
 • Yhtiöoikeuteen liittyvät asiat
 • Vahingonkorvausasiat
 • Oikeudenkäynnit