Pirkko Warppe

Olen työskennellyt lakiasioiden parissa vuodesta 1984. Juristin urani aloitin notaarina Oulun raastuvanoikeudessa ja sen jälkeen olen toiminut lakimiehenä ja muissa tehtävissä kolmessa eri rakennusliikkeessä, pankissa ja lääkäripalveluja tarjoavassa yrityksessä sekä Oulussa että Helsingissä. Asumiseen, rakentamiseen, sopimuksiin, yritysten hallintoon, markkinointiin ja rahaan liittyvät asiat ovat kuuluneet työtehtäviini. Viimeisen kymmenen vuoden ajan olen palvellut asiakkaitani myös perhe ja perintöoikeuteen liittyvissä asioissa, kotitalouksien riita-asioissa, joita ovat mm asuntokauppariidat ja asuntojen rakennusvirheet.

Oulussa olen tarjonnut lakiasianpalveluja itsenäisesti vuodesta 2003. Asiakkainani ovat pääasiallisesti Oulussa ja sen ympäristössä asuvia ihmisiä ja yrityksiä. Monipuolisen työkokemukseni ja koulutukseni ansiosta olen voinut tarjota asiakkailleni avun monenlaisten oikeudellisten ongelmien ja riitojen ratkaisuun. Oikeudenkäyntiavustajalautakunta on myöntänyt minulle luvan toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana. Lautakunta myös valvoo toimintaani.

Koulutus

Olen valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Lapin yliopistosta 1984 ja täydentänyt opintojani myös suorittamalla MBA (Master of Business Administration) -tutkinnon Helsingin kauppakorkeakoulun kansainvälisessä yksikössä valmistuen 1999.